วิธีจ่ายเงิน


เลขที่บัญชีธนาคาร

ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาอุบลราชธาชี
เลขที่ 70-0827425-5
ชื่อบัญชี บลจ. ซี ยู อะเกนBANK ACCOUNT
Bank Name : CIMB Thai Bank Public Company LTD.
Account Name : See You Again Co.,LTD
Account No. : 70-0827425-5
Swift Code : UBOBTHBK
Bank Address : Lang-Suan Office, 44 Lang Suang Road, Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand