เงื่อนไขการให้บริการถตู้และรถโค้ช

เงื่อนไขการให้บริการถตู้และรถโค้ช เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
1 รถขับไม่เกิน 100 กม. / ชม.
2. คนรถทำงานต่อเนื่องกัน ไม่เกิน 11 ชม. ต่อวัน
3. คนรถต้องมีเวลาพักผ่อน นอนหลับ อย่างน้อย 9 ชม.
4. ต้องจัดห้องพักให้คนรถเป็นกิจจะลักษณะ (ห้ามนอนในรถ)
5. ห้ามขับรถต่อเนืองกันเกิน 4.5 ชม. ต้องพักเบรก 30 นาที และขับต่อได้
6. ห้ามชักชวนคนขับดื่มเครื่องดื่มมึนเมา
7. ขอความกรุณา พิจารณาทิป หากเห็นสมควร เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำงาน

เราจะทำงานให้เต็มที่ ด้วยนโยบาย ความปลอดภัยของลูกค้าคือ อันดับหนึ่ง เที่ยวสนุก และปลอดภัย