ม.ล.ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์

ม.ล.ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ จบ ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จบ ป.โท การท่องเที่ยวที่ ม.นเรศวร เคยสอนด้านการท่องเที่ยวให้หลายสถาบัน เป็นทั้ง Tour Leader และ English Speaking Guide

เคยสอนด้านการท่องเที่ยวให้หลายสถาบัน เป็นทั้ง Tour Leader และ English Speaking Guide เนื่องจากงานที่ทำเป็นงานที่ต้องพบผู้คนเป็นจำนวนมากมีเวลาให้ครอบครัวน้อย ดั้งนั้นเวลาที่ตัวเองจะพักผ่อนเองบ้าง จึงต้องการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว การท่องเที่ยวแบบส่วนตัวของผม ผมเลือกบริษัท See you again แล้วคุณละ