เนตรนภา แก้วแสงธรรม

นักเขียน และนักเดินทางผู้ก่อตั้ง www.seeyouagain-ubon.com และจะดูแลทริปส่วนตัวของท่าน ด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยม