สรุปราคา และทำการจองทัวร์

เมื่อทริปลงตัวแล้ว สรุปราคา และทำการจองทัวร์ โดยเราจะทำใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ท่านโอนค่าทัวร์ และเมื่อถึงวันเดินทาง จะมีทีมงานมารับท่าน ตามที่กำหนด