ทัวร์ส่วนตัวอุบล ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล 9 วัดอุบลราชธานี (ไหว้พระ 9 วัดในตัวเมือง)

ทัวร์ส่วนตัวอุบล ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล 9 วัดอุบลราชธานี (ไหว้พระ 9 วัดในตัวเมือง)

เหมาะสำหรับคนที่อยากเที่ยวแค่ในตัวเมือง จ. อุบลราชธานี อาจจะมีเวลาไม่มากนัก และไม่อยากเหนื่อย พาเที่ยวสถานที่สำคัญ เน้นไหว้ 9 วัด

วันแรกของการเดินทาง เวลา 8.00 น. อันดับแรก สักการะ ศาลหลักเมืองจังหวัด อุบลราชธานี สักการะศาลหลักเมือง เสริมสิริมงคล

จากนั้น ออกเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 2 : วัดศรีอุบลรัตนาราม สิ่งที่น่าสนใจ : พระแก้วบุษราคัม

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 3 : วัดพระธาตุหนองบัว สิ่งที่น่าสนใจ : พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2498 ซึ่งจําลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 4 : วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจ : พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 5 : วัดมณีวนาราม หรือ วัดป่าน้อย สิ่งที่น่าสนใจ : พระแก้วโกเมน

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 6 : วัดทุ่งศรีเมือง สิ่งที่น่าสนใจ : หอพระไตรปิฎกกลางน้ํา มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 7 : วัดเลียบ สิ่งที่น่าสนใจ : พระพุทธจุลจอมเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 8 : วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สิ่งที่น่าสนใจ : พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ได้รับการยกย่องว่าเป็น พระพุทธรูปที่งดงามในประเทศไทยและภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 9 : วัดหลวง สิ่งที่น่าสนใจ : พระเจ้าใหญ่องค์หลวง เป็นพระพุทธรูปปางเรือนแก้ว สง่างามต้องด้วย พุทธลักษณะเป็น “เบ็ญจลักษณะ”ห้าคืบพระสคตทุกประการ

สถานที่ท่องเที่ยวจุดที่ 10 : วัดสุปัฎนารามวรวิหาร สิ่งที่น่าสนใจ : พระสัพพัญญูเจ้า และอุโบสถศิลปะแบบไทย ตะวันตก และขอม และกิจกรรมการให้อาหารปลาในบริเวณท่าน้ํา

เวลาเที่ยงและเย็น พารับประทานอาหาร ร้านท้องถิ่น ตามต้องการ

(รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

ราคา

ราคา 2,000 บาท / รถตู้พร้อมคนขับ 1 วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ

ราคาไม่รวม

• น้ำมันเติมเองตามจริงเริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
• ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
• ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
• ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
• หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท
• ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน
• ค่าเข้าชมสถานที่ จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk