โปรแกรมทัวร์ อุบล-เขมราฐ 3 วัน 2 คืน


โปรแกรมทัวร์ อุบล-เขมราฐ 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 - กราบพระที่วัดป่าใหญ่ - วัดพระธาตุหนองบัว - เขมราฐ
• รับท่านที่สนามบิน นานาชาติ
• จากนั้นพาท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้าน สามชัยกาแฟ (ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ หรืออื่นๆ)


• วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นวัดเก่าแก่และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลฯ เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ตั้งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการสร้างเมืองอุบลฯ ในพ.ศ.2322 ต่อมาในสมัยเจ้าเมืองคนที่ 2 คือ พระพรหมวรราชสุริยะวงศ์ (ท้าวทิศพรหม) ได้ยกฐานะเป็นวัดและถือเป็นวัดประจำเมืองแห่งที่ 2 ให้ชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติ แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองตะพังหรือหนองสะพัง ตามชื่อหนองน้ำที่อยู่ใกล้เคียงดังปรากฏหลักฐานศิลาจารึกที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระเจ้าใหญ่อินแปง


• กราบสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานี


ออกเดินทางไปยังเขมราฐ อำเภอที่เล็กๆ ที่บรรยากาศดี และมีถนนคนเดิน ตอนวันเสาร์ อาทิตย์ สะท้อนชุมชนวัฒนธรรมที่อบอุ่น
• รับประทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารงอยโขงปากแซง
• แวะทานกาแฟที่ Goose farm caf?


• วัดปากแซง ชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดปากแซง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยอิฐผสมปูนขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 2.90 เมตร สูง 4.36 เมตร มีอายุเก่าแก่ และเป็นที่เคารพนับถือ ของประชาชนฝั่งไทยและฝั่งลาว ข้ามเรือจากฝั่งลาวมาได้ มีสะพานเดินขึ้นมาจากริมน้ำ ขอพรกับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขงและเกาะแก่งกลางแม่น้ำ
• แวะเช็คอินที่พักที่เขมราฐ
• ทานอาหารเย็นที่ร้านกงพะเนียง


• เดินเล่นถนนคนเดิน “เขมราฎร์ธานี” เดินชมสินค้าของชาวบ้าน การแสดงรำของชาวบ้านที่พร้อมใจกันมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมฟรีๆวันที่ 2 ออกเดินทางสามพันโบก ผาแต้ม

• สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ ลำน้ำโขง และคำว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง ที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนน้ำโขง
• ทางเข้าของแกรนแคนยอนแม่น้ำโขง มีหินสวยงามลักษณะคล้ายหัวสุนัข ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าแต่ก่อนมีเจ้าเมือง เป็นผู้เรืองอำนาจ ประทับใจความงามของสามพันโบก จึงได้ส่งเสนามาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองคำ จึงให้สุนัข เฝ้าทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นสมบัติ เกิดความโลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอื่น สุนัขผู้ภักดีก็ เฝ้ารออยู่ตรงนั้นจนตายในที่สุด บางตำนานก็ว่าลูกพญานาคในลำน้ำโขงเป็นผู้ขุดเพื่อให้ เกิดลำน้ำอีกสายหนึ่ง และได้มอบหมายให้สุนัข เป็นผู้เฝ้า ทางเข้าระหว่างการขุดกระทั่งสุนัขได้ตายลงกลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด


• แวะทานข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารลุงหนวดผาแต้ม
• เดินทางไปเที่ยวผาแต้ม


• ไปชม แม่น้ำ 2 สี ที่วัดโขงเจียม เป็นปรากฏการของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำ ทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหน้าน้ำหลากจะเห็นแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสองสีอยู่คนฝากฝั่ง อย่างชัดเจน ผู้คนพากันเรียกว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม”


• แวะร้านกาแฟ ความทรงจำ


• เดินทางมา วัดภูพร้าว ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมต้นไม้เรืองแสง วัดนี้มีจุดชมวิวเป็นวิวลำน้ำโขง และบริเวณด้านหลังพระอุโบสถเป็นจุดชม วิวทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวและมองเห็นด่านสากลช่องเม็กอย่างสวยงามรวมทั้งอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณเชิงเขาคล้ายกับทะเลสาป โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกดินเราเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ดวงโตซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก และชมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงในช่วงค่ำ• แวะทานอาหาร ที่ร้านแพลำโขง


• กลับที่พัก โรงแรมทอแสง โขงเจียม


วันที่ 3 ออกเดินทางมายังตัวเมืองอุบลราชธานี
09.00 เช็คเอ้าท์จากที่พัก
• ไหว้พระที่ “วัดถ้ำคูหาสวรรค์” สักการะสรีระหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ชมฆ้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก


แวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเวียตนาม อินโดจีน


• วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์พระธาตุองค์สีขาว ตัดกับลวดลายสีทองอย่างงดงามวิจิตรบรรจง ภายนอกเป็นภาพนูนต่ำที่องค์พระธาตุด้านนอก บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ด้านล่างรอบพระธาตุเป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนาส่วนฐานรองรับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้วยพญานาคครุฑและยักษ์


กราบขอพรพระเจ้าใหญ่อินแปง วัดป่าใหญ่ วัดคู่บ้านคู่เมือง จ. อุบลราชธานี จากนั้นแวะซื้อของฝากตามท่านต้องการ ก่อนส่งท่านที่สนามบินนานาชาติ อุบลราชธานี


ราคา

  1. 6,000 บาท / รถตู้พร้อมคนขับ 3 วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
  2. บริการ ไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวัน เพื่อความปลอดภัยของคณะ 


ราคาไม่รวม

  1. น้ำมันเติมเองตามจริง เริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
  2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
  3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
  4. ค่าโรงแรม จัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
  5. หัวหน้าทัวร์ วันละ 1,500 บาท
  6. ค่าอาหาร จัดให้ตามงบประมาณของท่าน
  7. ค่าเข้าชมสถานที่ จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk