ทัวร์ส่วนตัวอุบล อุบลราชธานี - ตระกาลพืชผล (2 วัน 1 คืน)

ทัวร์ส่วนตัวอุบล อุบลราชธานี - ตระกาลพืชผล (2 วัน 1 คืน)

เปิดเส้นทางใหม่ พาเที่ยวอุบล ที่อำเภอตระการพืชผล อำเภอก่อนเขมราฐ และไกลจากอำเภอเมือง (ระยะทาง 50 กม. ทางดีตลอด) เพื่อพาท่านเที่ยวแบบท้องถิ่นอีสาน อันเป็นของแท้ เส้นทางใหม่ ไม่มีใครจัด ใครอยากไปกับเรา ไปเจาะความเป็นอุบลกัน

วันแรกของทริป

ท่านเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี เรารอรับท่านที่สนามบินอุบลราชธานี และนำท่านรับประทานอาหารเย็น จากนั้นให้ท่านเดินเล่นที่ตลาดนัดกลางคืนราชบุตร เลือกทานขนมอร่อย หรือเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ท่านอาจเลือกไปที่ตลาดนัดสุนีย์แกรนด์ ได้ตามสะดวก หลังจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง

เวลาเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านนมัสการ “วัดหนองบัว" ชมพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธ์ที่จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 มีความหมายถึงการครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา

หลังจากนั้นนำท่านสู่ “วัดบ้านนาเมือง” หรือ “วัดสระประสานสุข” ชมพระอุโบสถ ที่สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ตบแต่งด้วยเซรามิกอย่างสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ตระกาลพืชผล นำท่านถ่ายรูปกับตระก้าสานที่ใช้สำหรับใส่ข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หลังจากนั้นนำชม “นิคมเกษม” ซึ่งเป็นนิคมต้นแบบในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ชมการทอผ้าลายทิว ขมการทำหัตถกรรมการสานออกมาเป็นสินค้าได้หลายอย่างเชรนกล่องใส่ของ โคมไฟ พวงกูญแจ

นำท่านเดินผ่อนคลายอารมภ์บนถนนสายวัฒนธรรม ตลอดถนนจะประดับเป็นริ้วธงที่ปลิวสะบัดไปตามกระแสลมที่สวยงาม ที่มุมถนนแห่งนี้ทุกเช้าจะเป็นที่ตักบาตรของคนท้องถิ่นที่หาดูได้ยากในเมืองใหญ่ ชาวบ้านที่มาตักบาตรจะใส่ชุดพื้นเมือง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผู้ชายใส่ชุดไทยคล้ายโสร่ง พคาดเอวด้วยผ้าพื้นเมืองอันเป็นอํตลักษณ์ของชาว อ.ตระการพืชผล

ในอำเภอยังมีศูนย์ OTOP สินค้าที่ขายดีตอนนี้คือข้าวกล้องงอกชั้นดีไม่มีสารพิษ แต่มีซิตามิน E ลดอาการโรคต่างๆ ของคนวัยทอง

นำท่านชม “วัดเกษมสำราญ” นอกจากเป็นวัดแล้ว ยังเป็นพิพิทธ์ภัณฑฺสะสมของเก่าแก่หาดูยากรวมทั้งประวํติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองให้ผู้คนได้ศึกษา

ไม่ไกลนักท่านเดินข้าม “สะพานแขวนกาญจนาภิเษก" เมื่อเดินข้ามไปจุเจอทุ่งปอซึ่งออกช่อเป็นสีเหลืองงดงามตระการตา

พร้อมชม “ต้นยางนา” ขนาด 6 คนโอบ โดยต้นยางนานี้ ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นรุกขของแผ่นดิน ใต้ต้นพระบารมีอีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่จังหวัดอบลราชธานี ระยะทาง 50 กม. แวะรับประทานอาหารพร้อมชมพระอาทิตยตกดิน ที่ “ห้วยวังนอง” เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในช่วงเช้าและเย็นจะมีคนมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมากทั้ง

การพายเรือ การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำระยะทางโดยรอบรวม 8.5 ก.ม.

ท่านสามาถเลือกรับประทานอาหารที่เปิดอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมชมพระอาทิตย์ตกผ่านห้วยวังนองเป็นภาพที่งดงามยิ่ง

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน หากท่านพักต่อนำท่านกลับสู่ที่พัก ตามต้องการ
(รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ราคา

ราคา 2,800 บาท

ราคารวม

2,800 บาท / รถตู้พร้อมคนขับ 1.5 วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ

ราคาไม่รวม

• น้ำมันเติมเองตามจริงเริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
• ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
• ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
• ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
• หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท
• ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน
• ค่าเข้าชมสถานที่ จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk