โปรแกรมทัวร์อุบล วันเดียวก็เปรี้ยวได้ (HIGH LIGHT UBON 1 DAYS)


หลายๆ ท่าน คิดอยากเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีสักครั้ง แต่มีวันหยุดน้อย เพียงแค่วันเดียว SEE YOU AGAIN ก็พาท่านเที่ยวไฮต์ไลต์อุบลได้อย่างประทับใจ1 - วันแรก - ผาแต้ม - เสาเฉลียง - แม่น้ำสองสี - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ช่องเม็ก - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

รับท่าน ณ จุดที่กำหนด นำท่านชม “ผาแต้ม” และ “เสาเฉลียง" หินทรายเก่าแก่อายุกว่า 180 ล้านปี จากนั้นถูกกระแสลม และกระแสน้ำกัดกร่อน จนเป็นปฎิมากรรมธรรมชาติที่สวยงาม (หรือท่านอาจเลือกชม “สามพันโบก” แทนก็ได้)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม ชม “แม่น้ำสองสี” เกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง แม่น้ำมูลจะมีสีใสคราม แม่น้ำโขงจะมีสีขุ่น นำท่านล่องเรือชมความงามของแม่น้ำทั้งสอง

ชม “วัดถ้ำคูหาสวรรค์” ประดิษฐานธาตุขันธ์ของหลวงปู่คำคนิงค์อยู่ใน โลงแก้ว หลวงปู่คำคนิง จุลมณี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่คนไทยลาวเคารพนับถืออย่างมาก และชม ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์

ชม “ช่องเม็ก”ตลาดชายแดน และ ไหว้พระและชมพระอาทิตย์ตกดินที่ "วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว" ชมต้นไม้เรืองแสง มีจุดชมวิวเป็นวิวลำน้ำโขง และบริเวณด้านหลังพระอุโบสถเป็นจุดชม วิวทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวและมองเห็นด่านสากลช่องเม็กอย่างสวยงามรวมทั้งอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณเชิงเขาคล้ายกับทะเลสาป โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกดินเราเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ดวงโตซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก และชมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงในช่วงค่ำ

จากน้ันเดินทางกลับ จ. อุบลราชธานี และส่งท่าน ตามกำหนด

ราคา

  1. 2,000 บาท / รถตู้พร้อมคนขับ 1 วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
  2. บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ 


ราคาไม่รวม

  1. น้ำมันเติมเองตามจริง เริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
  2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
  3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
  4. ค่าโรงแรม จัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
  5. หัวหน้าทัวร์ วันละ 1,500 บาท
  6. ค่าอาหาร จัดให้ตามงบประมาณของท่าน
  7. ค่าเข้าชมสถานที่ จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk