โปรแกรมทัวร์อุบล – เขมราฐ 2 วัน 2 คืน (ตามรอยหนัง “อ้อมกอดเขมราฐ”)อยากเที่ยวที่ไหนสักแห่งในอีสาน? แบบได้บรรยากาศม่วนๆ แนวปาย และเชียงคาน ขอเชิญมาชมความน่ารักๆ ได้ที่อำเภอเขมราฐ อันเป็นฉากหนังรักโรแมนติกอ้อมกอดเขมราฐ


1 - วันแรก (วันศุกร์) - อุบล

รับท่านที่สนามบิน/สถานีรถไฟ/สถานีขนส่ง ตอนเย็น จากนั้นพาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเวียดนามชื่อดังของอุบล ร้านอินโดจีน

จากนั้นพาท่านแวะเดินถนนคนเดินอุบลราชธานีที่มีสินค้าจำหน่ายมากมาย และนำท่านส่งที่พัก

2 - วันที่สอง - วันเสาร์ - เขมราฐ

เริ่มต้นวันด้วยการนำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบฉบับคนอุบล ไม่ว่าจะเป็นไข่กระทะ กวยจั๊บญวน หรือปากหม้อร้านดัง (ปากหม้อโรบอท)

จากนั้นพาท่านไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง “ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี” ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง ลักษณะเป็นเสาไม้ราชพฤกษ์ยอดดอกบัวตูม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 และทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี เทศบาลเมืองนครอุบลราชธานีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะร่วมกันเซ่นสรวงสักการะหลักเมืองเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นพาท่านไหว้พระที่ “วัดทุ่งศรีเมือง” ที่อยู่ไม่ไกลจากทุ่งศรีเมืองมากนัก วัดโบราณเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

วัดทุ่งศรีเมืองสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2385 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ชมหอไตรกลางน้ำเลื่องลือแห่งเมืองอุบลฯ อายุมากกว่า 200 ปี สามารถเข้าไปชมภายในได้ ซึ่งภายในหอไตรได้เก็บรักษาหนังสือพระไตรปิฏกใบลานเอาไว้ในตู้พระธรรมปิดทอง สักการะ “พระอุโบสถ” หรือ “หอพระพุทธบาท” ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองที่ได้จำลองแบบมากจากวัดสระเกศราชวรวิหาร ในกรุงเทพ และพาท่านแวะทานอาหารเที่ยงร้านอาหารอีสานชื่อดังของอุบล

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “วัดพระธาตุหนองบัว" ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์

ตอนบ่าย พาจิบกาแฟ ชมผ้าไหม “คาเฟ่คำปุณ” กาแฟอร่อย เค้กดี และมีผ้าไหมเลื่องชื่อของอุบล

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “อำเภอเขมราฐ” ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

พาท่านเดินเล่นถนนคนเดินเขมราฐ สัมผัสบรรยากาศสบายสโลล์ไลฟ์

นอกจากนี้การออกร้านขายของยังเน้นของพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ของฝากที่ระลึกต่างๆ มีการแสดงศิลปะ ดนตรี รวมทั้งการจัดนิทรรศการภาพเก่าแก่ของอำเภอเขมราฐ ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากจะต้องเดินทางมาที่นี่เท่านั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมโขง เมนูแนะนำส่วนใหญ่จะเป็นปลาจากแม่น้ำโขง

และนำท่านส่งที่พัก ณ เขมราฐ ริมแม่น้ำโขง

3 - วันอาทิตย์ - สามพันโบก - อุบล

วันนี้ พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “สามพันโบก”โดยเริ่มนั่งเรือจากหาดสลึง ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ล่องตามลำน้ำโขงระยะทาง 4 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่าน “ปากบ้อง” จุดแคบที่สุดของแม่น้ำโขง ซึ่งมีความกว้างเพียง 56 เมตร และ “หินหัวพะเนียง” เป็นแก่งหินกลางแม่น้ำที่ทำให้แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสาย หรือสองคอน ในภาษาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านสองคอน”

สามพันโบกคือความงดงามใต้น้ำ ที่จะปรากฏให้เห็นความงดงามแค่เพียงในยามน้ำแล้งเท่านั้น เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาล ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่ง มองเห็นเป็นภาพศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป
จากนั้นนำทานเดินทางกลับมายังตัวเมืองอุบลราชธานี

พาท่านแวะซื้อของฝากของจังหวัดอุบล ได้แก่ หมูยอ และเส้นกวยจั๊บที่มีทั้งเส้นสดและเส้นอบแห้ง

พารับประทานอาหารเย็น ณ บ้านจันทน์หอม บ้านวัฒนธรรมที่สวยงาม กาแฟอร่อย อาหารพื้นเมือง และบรรยากาศดีๆ

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านส่งที่สนามบิน/สถานีรถไฟ/สถานีขนส่ง ตามเวลากำหนด

 

ราคา

  1. 4,800  บาท / รถตู้พร้อมคนขับ 2.5 วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
  2. บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ 

 

ราคาไม่รวม

  1. น้ำมันเติมเองตามจริงเริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
  2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
  3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
  4. ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
  5. หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท
  6. ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน
  7. ค่าเข้าชมสถานที่  จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk