ทัวร์ส่วนตัวอีสานใต้ (อุบล - สกลนคร) ไหว้พระสกลนคร เสริมดวง - ขอโชคขอลาภกราบบ้านพ่อ “พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์” สักการะพระธาตุ "หลวงปู่มั่น ภูริโต” ชมวัดที่สวยงามอลังการ “วัดถ้ำผาแด่น” ปิดท้ายด้วยขอโชคขอลาภ “พญาเต่างอย”


1  วันแรก

ออกเดินทางไปรับคณะของท่าน ตามจุดนัดหมายที่คณะต้องการ จากนั้นออกเดินทางไปสกลนคร 

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์


เมื่อถึงจังหวัดสกลนครแล้ว เริ่มต้นเอาฤกษ์เอาชัย ด้วยการระลึกถึงบ้านของพ่อ "พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์" สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. 2518โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง พาถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า

พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


จากนั้น เดินทางไป "วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร" (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) วัดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอีสาน นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์”

พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย

เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย

พาท่านสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น และเชคอินที่พักในจังหวัดสกลนคร2  วันที่สอง


หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักแล้ว พาท่านเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตลอดการบรรพชาได้ธุดงคกรรมฐานลำพังตามบ้านป่าเขาสูง ตามถ้ำในภาคเหนือและภาคอีสาน พระสงฆ์และผู้คนเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติ ธรรมที่ท่านแสดงออกเป็นธรรมชั้นสูง ซึมซับคำสอนสืบทอดกันมา พระสงฆ์เหล่านั้นต่างเจริญงอกงามในธรรม

การสักกระขอพรพระธาตุของเกจิอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริโต เชื่อว่ามีอานิสงส์อย่างมาก ได้แบบอย่างการปฏิบัติ และได้บารมีของท่านปกปักษ์รักษาคุ้มครอง น้อมนำจิตใจให้อยู่ในพระธรรมของพระพุทธศาสนา


วัดถ้ำผาแด่น


จากนั้นออกเดินทางประมาณ 20 กม. ไปยัง "วัดถ้ำผาแด่น" (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนครที่มีความเป็นมานับร้อยปี ที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของสกลนคร สายบุญงานนี้ต้องมาและได้ชมความงามสุดอลังการของวัด พันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่สวยงาม ประติมากรรมแกะสลักหินทรายบนผาหินพระพุทธสีหไสยาสน์ขนาดใหญ่ ถือเป็นไฮไลต์

พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง


พญาเต่างอย


พาชมสถานที่ศรัทธาที่แปลกอีกแห่งหนึ่งในสกลนคร ตำนานพญาเต่างอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นที่เที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแก่ผู้ศรัทธา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดโด่งดังในหมู่นักเสี่ยงโชคในสกลนคร หลังจากผู้ที่เดินทางมาสักการะได้รับโชคกลับบ้านไปกันหลายราย

"พญาเต่างอย" เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวสกลนคร ตามตำนานพญาเต่างอย เริ่มถูกเล่าขานกันเมื่อราว 400 ปีก่อน โดยไทยได้ทำสงครามกับลาว คนลาวพ่ายแพ้จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงลำน้ำพุง ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ และมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คนในสมัยก่อนเห็นว่าบริเวณนี้น่าจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ตั้งถิ่นฐานขึ้น โดยตั้งชื่อว่า "หมู่บ้านเต่างอย"

ชาวบ้านต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยขึ้นมา จึงได้สร้างรูปปั้นเต่ายักษ์ไว้บริเวณสวนสาธารณะหลังที่ทำการอำเภอเต่างอย

เป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่ง บนหลังพญาเต่างอยประดับดอกบัวปั้น ในดอกบัวมีสร้อยทอง พระ ของขลังต่างๆ บรรจุไว้พร้อมฉาบปิดแน่นหนา

โดยผู้ที่ใส่เครื่องรางของขลังเหล่านั้นเชื่อว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย และเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะบูชา จะทำให้อายุยืนยาว เหมือนพญาเต่า มีโชคมีลาภกลับบ้านไปทุกคน

จบทริปอย่างประทับใจ และพาท่านเดินทางกลับ ณ จุดหมายปลายทาง ตามที่ท่านกำหนด

(รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ราคา

  1. รถตู้พร้อมคนขับ 3 วัน ราคา 6,600 บาท (นั่งได้ 9 ท่าน) หากเดินทางเกินกว่า 3 วัน คิดเพิ่มวันละ 2,200 บาท
  2. บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ 

ราคาไม่รวม

  1. น้ำมันเติมเองตามจริงเริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
  2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
  3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
  4. ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
  5. หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท
  6. ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน
  7. ค่าเข้าชมสถานที่จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk