ทัวร์ส่วนตัวอำนาจเจริญ 4 วัน

 


วันที่ 1 อุบลราชธานี - พระธาตุหนองบัว - ขัวน้อยบ้านชีทวน - วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ - อำนาจเจริญ - พระมงคลมิ่งเมือง - อำเภอพนา

รับท่าน ณ จุดกำหนด รถไฟ หรือสนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านสามชัย
หลังรับประทานอาหารเสร็จพาท่านเดินทางไปเยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุหนองบัว

ออกเดินทางไป ขัวน้อย สะพานแห่งศรัทธา ณ บ้านชีทวน
ขัวน้อย หรือ สะพานไม้ เป็นสะพานที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาทอดไปจนสุดตา สร้างขึ้นเพื่อให้พระได้เดินข้ามมาบิณฑบาต และเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างบ้านชีทวนและบ้านหนองแคน

บ้านชีทวน เดิมเป็นถิ่นของพวกขอม ชื่อว่า นนครลำดวน ต่อมานครลำดวนร้างไป พระปทุมวงศา เจ้าเมืองงอุบล จึงให้ท้าวโหงนคำ พร้อมราษฎร 150 ครัวเรือน เดินทางขึ้นมาตามลำน้ำชีเพื่อสร้างเมืองใหม่ มาถึงนครลำดวน เห็นซากเมืองปรักหักพังมีหัวหน้าขอมเฝ้าอยู่ ท้าวโหงนคำเข้าไปสอบถามได้ความว่าเป็นเมืองเก่า ขอมจึงเชิญท้าวโหงนคำมาสร้างเมือง ณ ที่แห่งนี้ ในปีพ.ศ.2324 และได้ลงหลักเสาเป็นปฐมฤกษ์และตั้งชื่อเมืองว่า ซีซ่วน โดยมีความหมายตามภูมินิเวศที่แม่น้ำชีไหลย้อนขึ้น และเปลี่ยนเป็นชีทวนในปัจจุบัน

เยี่ยมชมธรรมมาสน์สิงห์ ศิลปะญวน และ หอแจก ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารณ์ บ้านชีทวน

รับประทานอาหารกลางวัน
หลังรับประทานอาหารพาทุกท่านเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร

ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ นำทุกท่านกราบสักการะ พระมงคลมิ่งเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเข้าพักโรงแรมฝ้ายขิด พักผ่อนตามอัธยาศัย

ออกเดินทางไปอำเภอพนา ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร

ถึงอำเภอพนา นำทุกท่านกราบสักการะ พระเจ้าใหญ่ไชยฤทธิ์ ณ อุทยานหลวงพ่อสำเร็จ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นำทุกท่านร่วมขบวนแห่พระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูงสองศอกเจ็ดนิ้ว (ประมาณ 1.14เมตร) หล่อด้วยสำริด มีอายุอยู่ราวปลายศตวรรษที่ 18 ถึงตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ตามศิลปะแบบเขมรบายนตอนปลาย โดยมีพุทธลักษณะ คือ ประทับยืน ยกพระหัตถ์ขึ้น นิ้วพระหัตถ์เรียบเสมอกัน พระพักตร์ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระขนงรูปปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์แบน พระเศียรและพระเกตุมาลาเกลี้ยง สำหรับสวมเครื่องทรง ปั้นพระองค์เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุมแลเห็นแถบสบงและหน้านางพระบางเป็นพระพุทธรูปสำคัญของอาณาจักรล้านช้าง แต่ชาวอีสานเลื่อมใสมาก

รับประทานอาหารค่ำ

หลังรับประทานอาหารเสร็จพาทุกท่านกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 พระเจ้าใหญ่ลือชัย - ถ้ำสิรินาคาพญาลือชัยนาคราช - อำเภอพนา - ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา - อำเภอชานุมาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

ร่วมงานตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ฯ วัดอำนาจ (พระเจ้าใหญ่ลือชัย)

นำทุกท่านกราบขอพร พระเจ้าใหญ่ลือชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล รับฟังเรื่องเล่าความเป็นมา  "พระ 5 อำนาจ" จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม ถ้ำสิรินาคาพญาลือชัยนาคราช ถ้ำจำลองที่สวยงามอลังการ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ

เดินทางไปอำเภอพนา (ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร)

ถึงศูนย์การแพทย์แผนไทยพนา  นำทุกท่านเยี่ยมชม

- คลินิกกัญาชาทางการแพทย์

- นวดคลายเมื่อย (ไม่รวมในค่าบริการ)

- เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรพนา

รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าโบราณ บ้านพนา ความงดงามจากภูมิปัญาท้องถิ่น

เดินทางไปอำเภอชานุมาน (ประมาณ 70 กิโลเมตร)

ถึงชุมชนภูไท บ้านคำเดือย หมู่บ้านน่ารักในอำเภอชานุมาน มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวภูไท การย้อมผ้า ทอผ้าและตัดเย็บผ้า งานจักสาน รวมถึงด้านอาหารก็ไม่แพ้ที่ไหนๆเลย

รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำภูไท

นำทุกท่านกลับเข้าตัวเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 ยโสธร วัดมหาธาตุ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก วัดบูรพา อุบลราชธานี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

ออกเดินทางไปจังหวัดยโสธร (ประมาณ 55 กิโลเมตร)

ถึงวัดมหาธาตุ วัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธร ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง โบราณสถานที่สำคัญในวัดคือ พระพุทธบุษยรัตน์ รือ พระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองยโสธร นอกจากนี้ยังมีพระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ เป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน

เยี่ยมชมมหายุทธแดนอีสาน พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคก ที่แรกของโลก นับเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์รูปร่างแปลกในประเทศไทย ภายในจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับตำนานพญาคางคกและบั้งไฟ ที่เป็นเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสาน  พร้อมกับสอดแทรกเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดฉายภาพยนตร์ 4 มิติ พร้อมกับนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆ ที่พบได้ในไทยมากกว่า 32 ชีวิต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านคุณย่า

เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี (ประมาณ 117 กิโลเมตร)

ถึงอุบลราชธานี ชมและเลือกซื้อสินค้าของฝาก

รับประทานอาหารค่ำ

หลังรับประทาอาหารเสร็จส่งท่าน ณ จุดนัดหมาย รถไฟ หรือสนามบิน ตามกำหนด 

(รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)ราคา

รถตู้พร้อมคนขับ 4 วัน ราคา 8,000 บาท (นั่งได้ 9 ท่าน) 

บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ ราคาไม่รวม

• น้ำมันเติมเองตามจริง เริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี

• ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม

• ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ

• ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท

• หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท

• ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน

• ค่าเข้าชมสถานที่จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

 

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk